CENOVNIK / USLUGE

Pisanje ugovora i obrada dokumentacije za kredit      ...10.000,00 dinara

Posredovanje u prodaji (kompletna) - provizija           ...10.000,00 dinara

Pisanje (samo) ugovora                                                    ...1.000,00 dinara

Posredovanje u iznajmljivanju - provizija po ugovoru   ...1.000,00 dinara