Zemljište, 29275m2, Kamenica, Visoka (Kuršumlija)

Cena: 12.000 EUR
Kontakt (telefon, adresa) Agencija Megadom Properties
Boban Vukadinovic pr.
Šistekova 2/2
tel: 030 421 400
mob: 060 421 4000
mob: 065 921 4000

Opis nekretnine

Na prodaju ukupno 11 parcela:

- Pašnjak 4.klase, površine: 4298m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumlijji.

- Voćnjak 6. klase, površine: 1704m2, na potesu: Kamenica i pašnjak 6.klase, površine: 1729m2, na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Pašnjak 4.klase, površine: 2364m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Šuma 6.klase, površine: 3755m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Šuma 6.klase, površine: 8388m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Šuma 5.klase, površine: 313m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Pašnjak 4.klase, površine: 2909m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Šuma 5.klase, površine: 1258m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Pašnjak 4.klase, površine: 1792m2, koji se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Ostalo prirodno neplodno zemljište, površine: 520m2, koje se nalazi na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

- Njiva 4.klase, površine: 245m2, na potesu: Kamenica, u Visokoj, u Kuršumliji.

 

UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA: 29275m2= 2,9HA 275m2

 

 

Agencijska provizija: 1%.

 

 

Napomena: Pre razgledanja nepokretnosti u obavezi smo da od klijenta pribavimo fotokopiju lične karte, u skladu sa Zakonom o spečavanju pranja novca i finansiranju terorizma - Član 7. i Član 17. st.6. Molimo klijente za razumevanje u tom pogledu imajući u vidu da ukoliko ne utvrdimo identitet klijenta možemo da snosimo Zakonske posledice od strane tržišne inspekcije. Takođe, po Zakonu o posredovanju u obavezi smo na zaključenje Ugovora o posredovanju sa klijentima. 

Najlepše Vam hvala na razumevanju i pomoći da zajedno postupamo u skladu sa Zakonskim propisima.